SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL, o societate înregistrată în mod corespunzător și care funcționează în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. : J3/1933/2016, cod de înregistrare fiscala 36768540, cu sediul social în Sat Glambacu, Comuna Bascov, Strada Zorilor, nr 1, parter, judet Arges, Email de contact: contact@liledesfleurs.ro, denumita în cele ce urmează și “Operatorul” va respecta confidențialitatea și se angajează să o protejeze prin respectarea prezentei Politici de confidențialitate.

Compania este operatorul de date în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați pe site-ul www.liledesfleurs.ro și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi cât și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică informațiilor colectate de pe orice site terț care poate avea un link către sau este accesibil de pe Site-urile noastre.

Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

 1. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Prezenta Politică garantează respectarea principiilor enunțate de GDPR, în prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

În acest sens, datele cu caracter personal vor fi:

 1. Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (“legalitate, echitate şi transparenţă”);
 2. Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri (“limitări legate de scop”);
 3. Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”);
 4. Exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate (“exactitate”);
 5. Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele (“limitări legate de stocare”);
 6. Prelucrarea într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (“integritate şi confidenţialitate”);
 1. De ce prelucrăm datele cu caracter personal

SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activității sale de vânzare produse online. În acest scop, ne angajăm să respectăm principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).

Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

 1. Cum protejăm datele cu caracter personal

Suntem preocupați de siguranța și confidențialitatea datelor cu caracter personal. În acest sens, protejăm informațiile pe care le deținem despre clienții sau parteneri noștri, inclusiv datele cu caracter personal, împotriva oricărei folosiri sau acces neautorizat, pierderi, distrugeri sau furt.

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal

Ca regulă, nu transmitem datele cu caracter personal către alte persoane fizice sau juridice, cu excepția:  furnizorilor, împuterniciților (servicii de curierat, în scopul livrării produselor comandate), terțe persoane sau entități care sprijină SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului; autorităților publice competente, atunci când acestea solicită acest lucru în conformitate cu legea; succesorilor noștri legali; si când este necesar ca noi să ne îndeplinim obligațiile sau să ne exercităm drepturile care ne revin potrivit legii. Vom permite furnizorilor noștri de servicii accesul la și utilizarea datelor cu caracter personal în numele și pe seama SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL numai în legătură cu acțiuni de aducere la îndeplinire a scopurilor sus menționate și doar după asigurarea ca acești furnizori respectă securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal cât și regulamentul GDPR. În unele cazuri, vom pune la dispoziția furnizorilor noștri de servicii datele prin comunicații electronice sau prin aplicații speciale, în legătură cu care am implementat măsuri de securitate pe care le considerăm adecvate.

 1. Ce categoriile de date cu caracter personal colectam si prelucram
 • Dacă sunteți client al Site-ului www.liledesfleurs.ro,  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, numele companiei, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul website-ului www.liledesfleurs.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
 • Dacă sunteți vizitator al Site-ului www.liledesfleurs.ro,  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel cât și cele colectate conform Politici de cookies.
 • La orice accesare a site-ului sistemul intern de monitorizare va colecta automat informatii despre IP-ul si Browser-ul care a accesat site-ul. Aceste informatii sunt folosite doar pentru a monitoriza traficul site-ului, nu sunt transmise niciunei alte entitati sau partener extern, cu excepția celor care prelucrează în mod automat datele cu caracter personal în conformitate cu Politica de cookies si sunt sterse automat din sistem dupa 20 zile.
 • Pentru a gestiona website-ul și pentru a vă oferi o navigare îmbunatățită, atât site-ul, cat si partenerii sai (retele sociale, furnizori de analize de trafic si audienta) utilizeaza cookie-uri pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afișarea optimă a conținutului, pentru personalizarea interfeței și servește scopului furnizării serviciului solicitat de utilizator, în plus față de celelate scopuri descrise în prezentul document și în Politica de Cookie-uri. Pentru opțiuni și informații suplimentare despre modul în care folosim cookie-urile și modul în care le puteți controla, accesați Politica de Cookies
 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Ca principiu, datele personale sunt prelucrate pentru a permite SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL să prezinte și să furnizeze serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri:

 • contactarea și comunicarea cu utilizatorul;
 • facilitarea Interactiunii Utilizatorului cu retelele sociale;
 • pentru folosirea platformelor externe Google Analytics si Google Maps.

Dacă deschideti un cont/profil de utilizator si/sau sunteți client al Site-ului www.liledesfleurs.ro, SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL, definit în Termeni si Conditii. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului;
 • pentru activităţi de marketing, doar în baza consimțământului expres al dumneavoastră, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL, prin intermediul Site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați (art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR). (Trebuie colectat acord (bifă) distinctă de marketing direct, care să nu fie prebifată sau să condiționeze finalizarea plasării comenzii. Dovada acordului trebuie păstrată.).Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră;
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site .Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al   SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site (art. 6 alin. 1 lit. (a) din GDPR). Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 1. Conectarea cu alte site-uri web

Prin website-ul www.liledesfleurs.ro puteti intalni legaturi catre alte site-uri web. Aceste site-uri functioneaza independent de website-ul www.liledesfleurs.ro deci pot avea propriile notificari, declaratii sau politici de confidentialitate pe care va recomandam sa le consultati. SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL nu este responsabil pentru continutul site-urilor care nu apartin sau nu sunt gestionate de SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL sau pentru utilizarea sau practicile de confidentialitate ale acelor site-uri terte.

Cand partajati sau recomandati link-uri catre continut de pe o platform terta parte (de exemplu, dar fara a se limita la asta, share sau like pe Facebook), acea actiune si orice date pe care le distribuiti vor fi acoperite de politica de confidentialitate a platformei respective.

 1. Cat timp vom pastra datele cu caracter personal

Ca principiu,  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

In cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu,  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la sectiunea Drepturi de care beneficiati.

În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing. SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană și cu respectarea regulamentului GDPR.

Orice persoană vizată poate adresa  SC AMS ROOLAND DEVELOPMENT SRL întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări la adresa: contact@liledesfleurs.ro